Konferencje Oddziału Podkarpackiego

W ostatnim czasie Oddział Podkarpacki współorganizował dwie kolejne konferencje - "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego" w Jarosławiu oraz "Symbioza Techniki i Informatyki" w Mucznem.

Pierwsza z nich została przygotowana z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego przez Urząd Miasta Jarosław, Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Oddział Podkarpacki PTI. Obrady podzielono na dwie sesje - jedna z nich dotyczyła społeczeństwa informacyjnego, druga - e-usług administracji samorządowej. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zapoznać się z wystawą przygotowaną z okazji 70-lecia polskiej informatyki, która dokumentuje najważniejsze kamienie milowe jej rozwoju.

Konferencja „Symbioza Techniki i Informatyki” została zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Katedrę Zastosowań Informatyki SGGW wraz z Oddziałem Podkarpackim PTI oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Celem wydarzenia była interdyscyplinarna integracja różnych środowisk naukowych i przemysłowych. W obecnej edycji uczestniczyły m.in. takie instytucje jak: Elektromontaż S.A. Rzeszów, FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J., Asseco Poland S.A., Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Czasopismo Elektronika, Urząd Dozoru Technicznego.

Za: http://www.rzeszow.pti.org.pl/index.php/61-12-14-czerwca-2018-ix-konferencja-symbioza-techniki-i-informatyki-rzeszow-muczne-2018, http://www.rzeszow.pti.org.pl/index.php/60-relacja-z-konferencji-rozwoj-spoleczenstwa-informacyjnego-w-jaroslawiu