Konferencja infoTRAMS 2018

Zapraszamy 14 czerwca na konferencję infoTRAMS zorganizowaną wspólnie przez ISSA Polska, ISC2 Poland Chapter i Polskie Towarzystwo Informatyczne. Obrady rozpoczną się o godz. 9 w auli Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (ul. Rektorska 4).

W tym roku wydarzenie to wpisuje się w obchody jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki. Z tego względu obrady otworzy prezentacja historyczna. Poza tym agenda dotyczyć będzie zagadnienia łańcucha etapów cyberataku (kill chain). Wyodrębniono 7 faz ataku, każda z nich zostanie omówiona osobno: 1) Rozpoznanie, identyfikacja i dobór celów, 2) Uzbrojenie, 3) Dostarczenie, przekazanie cyberbroni do ofiary, 4) Eksploitacja, uruchomienie złośliwego kodu, 5) Instalacja, 6) Dowodzenie i kontrola, 7) Realizacja celów. Dodatkowo poruszone zostaną także zagadnienie wyszukiwania i zabezpieczania śladów udanego ataku, w sytuacji kiedy nie udało się go zablokować.

Konferencja jest bezpłatna dla uczestników, lecz liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie ISSA Polska: https://issa.org.pl/rejestracja.

Zapraszamy wszystkich serdecznie!