Konferencja Lambda Days

Polskie Towarzystwo Informatyczne objęło patronatem kolejną edycję konferencji Lambda Days, która odbędzie się w Krakowie 22-23 lutego 2018 r. Wydarzenie skupia entuzjastów alternatywnych technologii i języków funkcyjnych, takich jak Scala, Erlang, Python, Haskell, F#, Eliksir, Lisp i Clojure.

Wśród wykładowców zaproszonych na konferencję jest m.in. prof. Phil Wadler – teoretyk programowania funkcyjnego i współtwórca takich języków jak Haskell, Java i XQuery. Wykład zaproszony wygłosi także José Valim, który w 2012 r. stworzył Elixir - współbieżny funkcyjny język programowania. Równolegle do wykładów zaplanowano panel poświęcony prezentacjom naukowym oraz bezpłatne warsztaty dla adeptów programowania – zarówno dzieci („Informatyka bez komputera”), jak i dorosłych („Practical introduction to Haskell”).

Rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez stronę http://www.lambdadays.org/lambdadays2018#register. Członkom PTI z opłaconą składką przysługuje 10% zniżka w opłacie konferencyjnej. Osoby, które chciałby z niej skorzystać proszone są o kontakt mailowy: paulina.giersz[at]pti.org.pl.