Komputery Odra i czechosłowacki system radarowy

Pod koniec ubiegłego roku portal HistoriaInformatyki.pl udostępnił informację na temat wykorzystania komputerów Odra 1300 (w wersji wojskowej nazywanych Rodan-10 i Rodan-15) do sterowania systemami radarowymi Ramona i Tamara, które produkowane były w Czechosłowacji.

Rozdział poświęcony tej tematyce zawierała wydana w 2013 r. publikacja dotyczącą czechosłowackiej historii radiolokacji pt. "Historie radiolokacni techniky v Ceskoslovensku". Kol. dr Bogdan Pilawski wykonał tłumaczenie rozdziału za zgodą autora, prof. Pavel Bezouška, który dodatkowo przejrzał i poprawił polską wersję. Plik z tłumaczeniem dostępny jest na stronie: https://www.historiainformatyki.pl/historia/common/files_download.php?fid=170 (dokument zawiera na początku karty tytułowe oraz spis treści wersji oryginalnej; wstęp autorstwa dr Bogdana Pilawskiego i polskie tłumaczenie rozpoczynają się od str. 11)

Sekcja Historyczna PTI przesłała prof. Bezouškowi dwa komplety książek z serii „Polska Informatyka”, które spotkały się z bardzo pozytywną recenzją. Jeden z kompletów wzbogaci zbiory biblioteki Uniwersytetu Pardubice. Przypominamy, że do tej pory w serii wyszły trzy pozycje: „Wizjei trudne początki”, „Systemy i zastosowania” oraz „Informatyka w służbach specjalnych PRL”

Za: https://www.historiainformatyki.pl/historia/ramona-i-tamara-oraz-polskie-odry-1300, oprac. Paulina Giersz