KKIO'2018

Oddział Mazowiecki PTI zaprasza na Krajową Konferencję Inżynierii Oprogramowania (KKIO), która odbędzie się 27-28 września w Pułtusku. Motto tegorocznej konferencji to: „Inżynieria oprogramowania systemów: badania i praktyki”. Celem KKIO 2018 jest stymulowanie badań i promocja współpracy między przedstawicielami nauki i przemysłu oraz instytucji rządowych.

Zapraszamy naukowców, doktorantów, inżynierów i przedstawicieli biznesu do przesyłania artykułów. Prace w języku angielskim należy zgłosić do 21.04.2018 r. Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w specjalnym tomie Studies in Computational Intelligence (wyd. Springera). Książki z tej serii są dostarczane przez wydawcę do Web of Science (WoS), El-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar i Springerlink. Zapewnia to otrzymanie 15 pkt. MNiSW. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni do przedłożenia poprawionych i rozszerzonych wersji swoich artykułów do prestiżowych czasopism.

Organizatorzy zapraszają także do zgłaszania propozycji sesji specjalnych, warsztatów i paneli dyskusyjnych. Propozycje można przesyłać do 30.05.2018 r.

Współorganizatorami konferencji – oprócz Oddziału Mazowieckiego PTI – są: Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Patronat nad wydarzeniem objęli: Jego Magnificencja Rektor Wojskowej Akademii Technicznej płk. prof. nadzw. Tadeusz Szczurek, Polski Oddział IEEE Computer Society oraz Polska Akademia Nauk.

Tegoroczna edycja konferencji zbiega się z rocznicą 70-lecia informatyki w Polsce i 50-lecia cybernetyki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji: http://kkio.pti.org.pl/