Jakie postulaty mają informatycy w urzędach

Sekcja Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaprasza do odwiedzenia udostępnionej dziś publicznie strony internetowej siap.pti.org.pl. Zamieszczono nie niej najważniejsze informacje o celach i działaniach Sekcji, a także postulaty środowiska informatyków administracji publicznej przyjęte w 2017 r. podczas regionalnych konwentów informatyków. Odniosło się do nich Ministerstwo Cyfryzacji, a pełną odpowiedź resortu znaleźć można w serwisie Sekcji. Niestety, informacja resortu nie jest satysfakcjonująca dla informatyków, dlatego Sekcja przygotowuje nowe aktywności, które mają zwrócić uwagę decydentów na sytuację działów IT sektora publicznego.

Sekcja Informatyków Administracji Publicznej została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 131/XII/17 z dnia 04 marca 2017 r. W dniu 26 maja 2017 r. w Suchedniowie odbyło się Ogólne Zebranie Członków SIAP, w trakcie którego został wybrany Zarząd Sekcji w składzie: Adam Mizerski – przewodniczący, Jacek Orłowski – wiceprzewodniczący, Tomasz Grzywna – sekretarz. Jednym z celów Sekcji jest reprezentowanie interesów informatyków ze wszystkich jednostek publicznych. Sekcja jest również doskonałą przestrzenią do wymiany informacji i doświadczeń oraz wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu problemów, które mimo zróżnicowania podmiotów publicznych są często podobne.

Spotkania SIAP odbywają się regularnie w przestrzeni wirtualnej. Wideokonferencje organizowane są co 2-3 tygodnie, zwykle w czwartki o 21:00 i trwają 30-60 min. w zależności od liczby uczestników i tematów do dyskusji.

Zachęcamy do popularyzowania strony Sekcji oraz do włączania się w jej prace. Członkami SIAP mogą być osoby fizyczne – członkowie PTI oraz pracownicy działów informatycznych administracji publicznej niebędący członkami PTI, przy czym tylko członkowie PTI mają czynne i bierne prawa wyborcze w SIAP. Zainteresowanie pracami SIAP można zgłosić poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie https://siap.pti.org.pl/dolacz-do-sekcji/

źródło: informacja własna, grafika: Pixabay.com