IwZ oraz CMEE 2018

Konferencja „Informatyka w Zarządzaniu” (IwZ) oraz „Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej” (CMEE, Computational Methods in Experimental Economics) gościły w tym roku w Łodzi – od 29 do 30 listopada. Głównym organizatorem i gospodarzem obrad był Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie współorganizowali: Katedra Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Katedrą Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Oddział Zachodniopomorski oraz Sekcja Informatyki w Zarządzaniu PTI wspierały wydarzenie jako partner.

Celem obu konferencji jest znalezienie synergii pomiędzy dwoma obszarami nauki: informatyką i zarządzaniem. Jak piszą organizatorzy Bardzo ważnym aspektem tej cyklicznej konferencji jest próba określania aktualnego stopnia, w jakim najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne wspierają rozwój organizacji i przyczyniają się do ich transformacji. Konferencja „Informatyka w Zarządzaniu” obejmuje trzy główne bloku tematyczne: 1) inżynierię systemów informatycznych w organizacjach, 2) inżynieria systemów informatycznych w organizacjach, 3) ład organizacyjny w zarządzaniu IT. Konferencja „Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej” skupia się na 1) modelowaniu i symulacjach komputerowych, 2) metodach formalnych i analizie danych, 3) poznawczej neuronauce, 4) ekonomii eksperymentalnej, 5) wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Podczas tegorocznej edycji zaznaczona została także tematyka jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę konferencji: http://iwzicmee2018.uni.lodz.pl/

Oprac. na podstawie materiałów organizatorów Paulina Giersz

fot. Tomasz Komorowski, https://www.facebook.com/PTIOZ/