Internet semantyczny - kwietniowy KI

Oddział Mazowiecki zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Klub Informatyka", które odbędzie się 24 kwietnia (wtorek) o godzinie 18:00 na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Tym razem dotyczyć ono będzie internetu semantycznego (semantic web), czyli pomysłu zaproponowanego w roku 2000 przez Tima Berners-Lee. Była to próba „dołożenia” kolejnej warstwy do protokołu WWW, tak aby komputery mogły „rozumieć” język ludzki.

O idei internetu semantycznego opowie kol. Maria Ganzha. Przedstawi także stan prac nad ogólnie rozumianymi technologiami semantycznymi i ich potencjalnym zastosowaniem.

Więcej informacji na stronie http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:266