III Ogólnopolski Konwent Informatyków

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. w Augustowie odbędzie się III edycja Ogólnopolskiego Konwentu Informatyków. Wydarzenie ma na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Organizatorem spotkania jest miesięcznik „IT w Administracji” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Konwent ogólnopolski to szósty z ośmiu zaplanowanych konwentów regionalnych w 2018 roku. Za nami spotkania w województwie dolnośląskim, mazowieckim, pomorskim, małopolskim oraz łódzkim. Wszystkim tegorocznym wydarzeniom cyklu - oprócz Polskiego Towarzystwa Informatycznego - patronuje Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyki, a partnerem merytorycznym zostało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Podczas wydarzenia uczestnicy biorą udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym. W trakcie III edycji konwentu będą mieli okazję spotkać się z Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim oraz wziąć udział w sesji dyskusyjnej z drem Maciejem Kaweckim.
Ponadto na spotkaniu dowiedzą się m.in:

Szczegółowy harmonogram wydarzenia: http://www.oki.itwadministracji.pl/harmonogram/
Formularz zgłoszenia: http://www.oki.itwadministracji.pl/formularz-zgloszenia/
Kolejne planowane konwenty: http://www.konwent.itwadministracji.pl/konwenty-w-2018-roku/