Hackathon "Rzethon" w Rzeszowie

Oddział Podkarpacki PTI jest współorganizatorem 24-godzinnego maratonu programistycznego "Rzethon", który odbędzie się 8-9 grudnia w Centrum Studenckim Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnicy w maksymalnie 4-osobowych drużynach będą zmagać się w konkursie na najlepszy projekt w wybranej przez siebie dziedzinie. Rozwiązania będą musiały być oparte o motyw przewodni wydarzenia, który zostanie ujawniony tuż przed rozpoczęciem hackathonu.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę https://rzethon3.evenea.pl/; szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie Oddziału Podkarpackiego: http://www.rzeszow.pti.org.pl/index.php/63-8-9-grudnia-2018-iii-edycja-wielkiego-hackathonu-rzethon-w-rzeszowie oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/Rzethon/

oprac. na podstawie materiałów organizatorów: Paulina Giersz