Gratulacje od PTI dla PIIT z okazji jubileuszu 25-lecia

Jak donosiliśmy wcześniej, dwie z naszych organizacji partnerskich – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Komunikacji (KIGEiT) – obchodzą w 2018 r. jubileusz 25-lecia istnienia. W związku z ta rocznicą – podczas XXVIII Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIIT, które odbyło się 20 marca – Prezes PTI Włodzimierz Marciński złożył gratulacje oraz wyrazy uznania za działalność Izby na rzecz rozwoju firm oraz rynku teleinformatycznego w Polsce.

Spotkanie było także okazją do wręczenia nagród specjalnych osobom szczególnie zadłużonym dla sektora teleinformatyki. Wieloletni współpracownicy, którzy w największym stopniu przyczynili się do rozwoju obu Izb otrzymali specjalne wyróżnienia. Podczas Zgromadzenia nagrody odebrali – prof. Krzysztof Diks, prof. Michał Kleiber, Michał Jaworski oraz Marzena Gurgul. Wyróżnienia wręczono Marzenie „Magdzie” Kamińskiej, Jolancie Trojanowskiej oraz Beacie Śmiałkowskiej. Wszyscy Członkowie PIIT zostali obdarowani specjalnie przygotowanymi rocznicowymi medalami oraz dyplomami. Uhonorowano także współpracowników PIIT oraz partnerów Izby.

Za: https://www.piit.org.pl/wydarzenia/uroczyste-wreczenie-nagrod!-polska-izba-informatyki-i-telekomunikacji-obchodzi-25-rok-istnienia

Prezes PTI Włodzimierz Marciński (z lewej) wręczył list gratulacyjny oraz tabliczkę pamiątkową Prezesowi PIIT Borysowi Stokalskiemu (z prawej); fot. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji