DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Przedstawiamy relację Sekcji eZdrowie-życie bez barier z konferencji „Włączenie Cyfrowe – dostępna Polska”, o której pisaliśmy już wcześniej. Konferencja była doskonałą okazją do promowania dobrych praktyk w zakresie dostępności cyfrowej oraz uhonorowania osób i instytucji, które osiągnęły najlepsze wyniki w tym zakresie.

Na stronie Fundacji Widzialni można pobrać aktualny raport dostępności, z którego wynika, że niewiele się przez ostatni rok zmieniło i wciąż jest bardzo dużo do zrobienia. Dlatego też z dużym zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali założeń programu rządowego DOSTĘPNOŚĆ PLUS, który przedstawił Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne do tego programu, w których Sekcja eZdrowie-życie bez barier brała udział, oddając swój głos w kilku istotnych kwestiach związanych z dostępnością, w szczególności w obszarze związanym z informatyką. Program ma być zatwierdzony przez Radę Ministrów w maju 2018 r. i po tym terminie uruchomione zostaną środki na jego realizację. Powstanie także Rada Konsultacyjna ds. Dostępności.

Więcej o programie można znależć na stronie Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/.

Małgorzata Piątkowska, oprac. Paulina Giersz

fot. Małgorzata Piątkowska