DESI 2018

Komisja Europejska opublikowała kolejną edycję raportu dotyczącego wskaźnika DESI (Digital Economy and Society Index, indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego). Składa się na niego: ocena stopnia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej (Connectivity), umiejętności cyfrowych społeczeństwa (Human Capital), korzystania z Internetu (Use of Internet), digitalizacji przedsiębiorstw i handlu elektroniczny (Integration of digital technology) oraz dostępu do usług administracji elektronicznej i e-zdrowia (Digital public services).

Polska uplasowała się ponownie na 24. miejscu tego rankingu – podobnie, jak w 2017 r. Najwyższe wyniki uzyskała Dania, Szwecja i Finlandia.

Szczegółowe informacje na temat raportu można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi , http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3737_en.htm