Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Dzisiaj (26.02) w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI). Spotkanie otworzył Włodzimierz Marciński, Prezes PTI i jeden z inicjatorów projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Inicjatywa ta ma pomóc w odkrywaniu i kształceniu uzdolnionej informatycznie młodzieży na terenie całego kraju, już na etapie szkół podstawowych, średnich i branżowych.

Polacy od wielu lat zdobywają laury w najbardziej prestiżowych konkursach programistycznych – w przeznaczonej dla uczniów szkół średnich Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej oraz Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym. Konkurencja – zarówno w konkursach, jak i na światowych rynkach informatycznych – jest jednak ogromna; potęgi takie jak USA, Rosja czy Chiny inwestują ogromne sumy w kształcenie informatyków.

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego finansowany będzie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki zostaną przeznaczone na stworzenie minimum 700 kół zainteresowań dla uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie informatyki. Wsparciem objęta ma być nie tylko młodzież, ale także nauczyciele, którzy prowadzić będą dodatkowe zajęcia.

O tym, jaki wpływ na informatykę i gospodarkę mają wybitne umysły informatyczne mówił Marek Zagórski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Przedstawił on dwie ścieżki zawodowe polskich olimpijczyków. Tomasz Czajka – zwycięzca zarówno Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, jak i Akademickich Mistrzostw w programowaniu Zespołowym – pracuje obecnie w Dolinie Krzemowej, w zespole Elona Muska, który wystrzelił w stronę Marsa ogromną rakietę nośną Falcon Heavy. Z kolei Andrzej Gąsiennica-Samek – który także święcił triumfy w tych dwóch międzynarodowych konkursach programistycznych – stworzył w Polsce własną firmę informatyczną, oferującą platformę do tworzenia aplikacji bazodanowych i zarządzani nimi.

Jako kolejna głos zabrała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, która przedstawiła inne projekty wspierające edukację informatyczną i wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkołach. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma połączyć wszystkie placówki oświatowe w Polsce za pomocą szybkich, światłowodowych łączy. W szkołach podstawowych wdrażany jest program „Aktywna tablica”, dzięki któremu placówki te zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. W ostatnim czasie zmieniono również podstawy programowe, uwzględniając naukę podstaw programowania już na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz włączając techniki cyfrowe do nauki innych przedmiotów

Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, podkreślił znaczenie kompetencji informatycznych dla rozwoju gospodarki. Niedobór specjalistów w branży teleinformatycznej powoduje spowolnienie wzrostu gospodarczy. Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego może pobudzić w Polsce rozwój innowacji oraz ekspansję firm technologicznych. W związku z niedoborem informatyków na rynku, Ministerstwo stworzyło także projekt przekwalifikowania osób dorosłych, nie posiadających wykształcenia informatycznego, do pracy w charakterze programisty.

Prof. Jan Madey – opiekun drużyn olimpijskich z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz jeden z inicjatorów CMI - przypomniał, że finały Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym są bardzo prestiżową rozgrywką. O dostanie się do ostatniego etapu zawodów w obecnym roku stara się ok. 45 tysięcy studentów z kliku tysięcy uczelni na całym świecie. Uniwersytet Warszawski jest jedyną jednostką akademicką, której drużyny brały udział w finałach nieprzerwanie przez 24 lata. Prof. Madey zwrócił uwagę, że do sukcesów polskich studentów przyczyniła się praca włożona już na etapie szkoły średniej, podczas przygotowań do Olimpiad Informatycznych. Niebagatelne znaczenie miało także wsparcie uzyskane z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, który obejmuje opieką wybitnie uzdolnionych uczniów od przeszło 30 lat.

Jako kolejny głos zabrał prof. Krzysztof Diks, który współorganizuje Olimpiady Informatyczne, trenuje drużyny akademickie i również brał udział w przygotowaniu projektu CMI. Podkreślił, że potencjał polskiej młodzieży jest ogromny. W Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej Polska zdobyła łącznie już 101 medali, co daje jej drugie miejsce w świecie, zaraz za Chinami. Wysokie wyniki w konkursach nie są jednak najważniejsze - głównym celem jest doskonalenie umiejętności i możliwość spotykania rówieśników z różnych krajów, z którymi można później tworzyć innowacyjne projekty - zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zaprosiła wszystkich potencjalnych beneficjentów do udziału w konkursie na operatorów projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Wnioski składać można od 28 lutego, a wartość dofinansowania wynosi 50 mln zł.

Perspektywę szkół i samorządów na kształcenie informatyczne przedstawili: Adam Ciszkowski, burmistrz Halinowa oraz Tomasz Łukawski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach.

Na koniec konferencji Włodzimierz Marciński zaprosił wszystkich na konferencję przygotowywaną z okazji 25-lecia Polskich Olimpiad Informatycznych, która odbędzie się 17 września 2018 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Za jej organizację odpowiada Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Fundacją Rozwoju Informatyki. Konferencja została wpisana w obchody 70-lecia polskiej informatyki, za której początek uznaje się założenie Grupy Aparatów Matematycznych w grudniu 1948 r.

Paulina Giersz

Włodzimierz Marciński, Prezes PTI i jeden z inicjatorów projektu CMI

Marek Zagórski, sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Minister Anna Zalewska, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Prof. Jan Madey, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, inicjator CMI

Prof. Krzysztof Diks, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, inicjator CMI

Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa