Cecylia Szymańska-Ban o konferencji edukacyjnej, organizowanej przez PTI i Microsoft

Cecylia Szymańska-Ban, Dyrektor ds. Sektora Edukacyjnego Microsoft Polska, opowiada o konferencji "Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji", którą od 8 lat wspólnie organizujemy w ramach Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Tegoroczne obrady odbywały się pod hasłem „Szkoła w chmurze – chmura w szkole”. Jest to temat szczególnie istotny ze względu na wprowadzenie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej (OSE). Konferencja ma na celu także nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami placówek edukacyjnych, instytucji administracji samorządowej oraz centralnej. Obrady podzielone są na trzy bloki: rządowy, samorządowy oraz szkolny. Podczas tegorocznej edycji funkcjonowały dodatkowo stoliki eksperckie, przy których można było omówić zagadnienia związane z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną, rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz certyfikacją umiejętności komputerowych w standardzie ECDL.

Paulina Giersz