Białostocki Konkurs Tworzenia Gier Komputerowych

Oddział Podlaski PTI pomagał w przygotowaniu tegorocznej edycji BialJam - Białostockiego Konkursu Tworzenia Gier Komputerowych. Głównym organizatorem wydarzenia był Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

BialJam jest okazją do zademonstrowania oraz doskonalenia umiejętności w zespołowym tworzeniu gier. Umożliwia kontakt między amatorami oraz profesjonalistami z branży. Pozwala poznać specyfikę tego typu zmagań oraz przygotować się do udziału w innych podobnych konkursach.

Za: http://bialjam.wi.pb.edu.pl/