8. Mazowiecki Konwent Informatyków

W dniach 15-16 marca 2018 r. w Kazimierzu Dolny odbędzie się 8. Mazowiecki Konwent Informatyków. Organizatorem spotkania jest miesięcznik „IT w Administracji”. Mazowiecki Konwent to druga z ośmiu zaplanowanych regionalnych konferencji w 2018 r. Polskie Towarzystwo Informatyczne objęło patronatem cały cykl. Wszystkim tegorocznym wydarzeniom patronuje również Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki.

Udział w konwentach stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji. Podczas wydarzenia uczestnicy biorą udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym.

W trakcie spotkania prelekcję pt. „Pracownicy na polskim rynku IT a potrzeby kompetencyjne administracji publicznej” poprowadzi dr Tomasz Kulisiewicz, który jest sekretarzem Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT przy PTI oraz wiceprezesem Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI; pełni także funkcję eksperta Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia można znaleźć na stronie:

http://www.mki.itwadministracji.pl/harmonogram/

Kolejne zaplanowane konwenty opisano na stronie:

http://www.konwent.itwadministracji.pl/konwenty-w-2018-roku/

Za: materiały prasowe organizatora, oprac. Paulina Giersz