25-lecie PIIT i KIGEiT

Wyróżnienia dla członków honorowych PTI

Składamy serdeczne gratulacje naszym organizacjom partnerskim – Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji ­(KIGEiT) – z okazji ich jubileuszu 25-lecia. PTI, jako najstarsza organizacja branżowa informatyków, ­ma przyjemność współpracować z obiema Izbami od początku ich istnienia. To także nasi członkowie wnieśli swój wkład w powstanie obu izb i ich rozwój.

Obie izby reprezentują firmy sektora teleinformatycznego, a PTI zaś jako organizacja zawodowa skupia specjalistów aktywnych w tym samym sektorze – stąd wiele z naszych działań oraz interesów jest wspólnych. Prowadzimy m.in. projekty związane z poprawą umiejętności cyfrowych i nowoczesną edukacją informatyczną. Działamy na rzecz ulepszenia rozwiązań legislacyjnych, przygotowując opinie do projektów aktów prawnych. Wzajemnie konsultujemy się w ważnych dla nas sprawach i wspieramy na różnych forach.

Bardzo ważny projekt, integrujący w 2018 r. wszystkie organizacje branżowe, to 70-lecie polskiej informatyki. PTI podjęło się koordynacji obchodów upamiętniających założenie w 1948 r. Grupy Aparatów Matematycznych, która stworzyła pierwszy polski komputer XYZ. Jesteśmy wdzięczni przedstawicielom PIIT oraz KIGEiT za udział w pracach związanych z tym jubileuszem.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest także partnerem projektu prowadzonego przez PTI, w ramach którego działa Rada ds. Kompetencji Sektora IT. Dla obu naszych organizacji bardzo ważne jest bowiem podnoszenie kompetencji specjalistów branży teleinformatycznej i szkolenie nowych kadr – tak, aby wyeliminować ich niedobór wciąż widoczny na rynku pracy.

Z okazji jubileuszu 25-lecia KIGEiT oraz PIIT przyznały nagrody osobom szczególnie zasłużonym dla polskiego sektora teleinformatycznego. Cieszymy się, że wśród nagrodzonych znaleźli się członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Informatycznego – dr Wacław Iszkowski, prof. Jan Madey, dr Marek Maniecki oraz kol. Wiesław Paluszyński.

Gratulujemy wyróżnienia wszystkim nagrodzonym, życzymy sobie i naszym partnerom kolejnych lat dobrej współpracy!