Zgłaszanie wystąpień na KKIO 2017

Tegoroczna Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO) odbędzie się w Rzeszowie 14-16 września. Gościnne wykłady wygłosi Alexander Egyed z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu oraz Tracy Hall z londyńskiego Brunel University. Konferencja będzie miała 3 ścieżki tematyczne – naukową, edukacyjną i przemysłową.

Naukowcy mogą zgłaszać wystąpienia dotyczące m.in. architektury i projektowania oprogramowania, języków i metod programowania, a także udoskonalanie procesu wytwarzania oprogramowania czy interakcji człowiek-komputer i obliczeń w chmurze. Ścieżka edukacyjna prezentować będzie nowe przedmioty i curricula, narzędzia i e-learning oraz doświadczenia dydaktyczne. W bloku tematycznym dotyczącym zastosowań przemysłowych zaplanowano prezentacje systemów, metod i technologii przeznaczonych dla gospodarki oraz administracji. Nie zabraknie także wystąpień opisujących studia przypadków, w tym wdrożenia projektów z kategorii R+D oraz problemy i bariery transferu rozwiązań informatycznych do praktyki gospodarczej.

Organizatorzy przypominają, że 12 maja upływa termin zgłaszania artykułów, które publikowane będą w krajowych czasopismach:

Do 31 maja można zgłaszać propozycje warsztatów i paneli dyskusyjnych.

Organizatorem konferencji jest Oddział Podkarpacki PTI, współorganizatorami - Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechniki Rzeszowskiej, Sekcja Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Systemów Informatycznych WAT. Patronat nad konferencja objęli: Polska Akademia Nauk, Rektor Politechniki rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Więcej informacji: http://kkio.pti.org.pl/2017/pl/o-konferencji/