Zarząd Sekcji Informatyków Administracji Publicznej

Członkowie Sekcji Informatyków Administracji Publicznej PTI, zebrani na Ogólnym Zebraniu Członków w dniu 26 maja 2017 r. w Suchedniowie, w wyniku głosowania jawnego postanowili wybrać następujący skład Zarządu SIAP:

1. Adam Mizerski – Przewodniczący SIAP

2. Jacek Orłowski - Wiceprzewodniczący SIAP

3. Tomasz Grzywna – Sekretarz SIAP

Kolejne wideokonferencyjne spotkanie SIAP odbędzie się już w poniedziałek 5 czerwca 2017 godz. 21.00 via Skype.