Zapytanie ofertowe - analiza podstaw programowych i programów edukacyjnych III

W związku z realizacją projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza poniższe zapytanie ofertowe III.

Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie analiz oraz przygotowanie i opracowanie raportów dotyczących podstaw programowych i programów edukacyjnych i ich adekwatności do potrzeb określonych stanowisk i zawodów w sektorze IT” w ramach Projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” (Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” PO WER 2014-2020) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od listopada 2017 roku do grudnia 2019 roku.

Pełna treść zapytania w załączeniu oraz na stronie bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068756