Zaproszenie do składania ofert - catering

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu o wartości powyżej 50.000 zł na

„Usługa cateringowa” w ramach projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść ogłoszenia w na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1027826

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1027826