XXXIV Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Do 10 października można nadsyłać zgłoszenia do XXXIV Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy dyplomanci studiujący na wyższych uczelniach w Polsce (również obywatele innych krajów), których prace dyplomowe dotyczą informatyki i którzy złożyli i obronili w poprzednim roku akademickim (od 1 października do 30 września 2017 r.). Oznacza to, że konkurs jest otwarty nie tylko dla absolwentów informatyki, ale także i innych kierunków - pod warunkiem, że w pracach dyplomowych stosowali oni zaawansowane metody informatyczne.

Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie konkursu (http://pti.wroc.pl/html/konkurs.xml).