XXIII Forum Teleinformatyki: 28-29 września

Przypominamy, że już 28 września rusza XXIII Forum Teleinformatyki. Tegoroczne obrady toczyć się będą pod hasłem „Infrastruktura informacyjna państwa - usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”. Polskie Towarzystwo Informatyczne wspiera przygotowania jako partner merytoryczny konferencji.

Debaty i prezentacje dotyczyć będą sposobów na przezwyciężanie bariery oddzielającej infrastrukturę administracji publicznej od infrastruktury informacyjnej szeroko pojętego państwa. Nowoczesne państwo, aby trafnie planować procesy modernizacyjne, musi bowiem sięgać do wytworzonych poza administracją publiczną metod i usług. Z tego względu do udziału w Forum zaproszono szerokie grono interesariuszy – zarówno przedstawicieli administracji centralnej, samorządowej, publicznej służby zdrowia oraz systemu ubezpieczeń społecznych, jak i osoby reprezentujące instytucje naukowe, organizacje branżowe oraz firmy. W sesji otwierającej Forum wystąpienie na temat umiejętności cyfrowych przedstawi Prezes PTI Włodzimierz Marciński.

Ważnym tematem Forum będą kwestie związane z bezpieczeństwem IT, zwłaszcza w kontekście uchwały Rady Ministrów wprowadzającej „Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej”. Zaplanowano także omówienie zagadnień związanych z technologią „chmurową” oraz nowym spojrzeniem na miejsce obywatela w infrastrukturze informacyjnej państwa. Część z wystąpień dotyczyć będzie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i jego implementacji, miedzy innymi w Informacyjnych Systemach Ubezpieczeniowych.

Oprócz tradycyjnych prezentacji, nie zabraknie sesji charakterystycznych dla Forum. Podczas kolejnej Nocy Architektów (czyli wieczornej debaty na tematy najbardziej aktualne) uczestnicy będą rozmawiać o mechanizmie łańcucha bloków (blokchain). W trakcie Forum Młodych Mistrzów swoje prezentacje przedstawią młodzi adepci informatyki i zarządzania z uczelnianych kół naukowych i zawodowych. Prezes PTI uhonoruje nagrodą pracę oraz wystąpienie w kategorii "Poza horyzont...", tj. opracowanie, które w najwyższym stopniu wybiegać będzie w przyszłość rozwiązań teleinformatycznych.

Ze względu na dynamiczny rozwój branży teleinformatycznej, organizatorzy zdecydowali się wprowadzić nową sesję, zatytułowaną „Forum Nowych Idei”; pierwsza edycja będzie poświęcona innowacjom w zakresie bezpieczeństwa komunikacji i transakcji elektronicznych. Forum zakończy tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję skonfrontować swoje oczekiwania i prognozy z poglądami doborowego grona panelistów. Wśród nich będzie także sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT Tomasz Kulisiewicz.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako partner merytoryczny Forum, otrzymało dla swoich członków zniżkę w opłacie konferencyjnej w wysokości 35%. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę http://rejestracja.forumti.pl do 21 września. Osoby chcące skorzystać ze zniżki proszone są o kontakt mailowy: paulina.giersz@zg.pti.org.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://forumti.pl/.

Za: materiały organizatora, oprac. P. Giersz