XIV edycja Konferencji "Informatyka w Edukacji"

Organizatorzy XIV Konferencji "Informatyka w Edukacji" (IwE2017) zapraszają do zgłaszania referatów, warsztatów oraz publikacji. Konferencja odbędzie się 27-29 czerwca, a temat przewodni tegorocznej edycji to „Powszechne kształcenie informatyczne - na start!”.

1 września 2017 roku wkracza do szkół nowa Podstawa programowa z informatyki wprowadzająca naukę programowania od najmłodszych lat. Poza traktowaniem nauki programowania jako aktywności rozwijającej kreatywność i innowacyjność uczniów w każdej dziedzinie życia, w starszych klasach nauka programowania w ramach przedmiotu informatyka powinna również odgrywać rolę przygotowania do wyboru kariery zawodowej związanej z informatyką, bazującym na solidnych podstawach dziedziny informatyka, która ma swoje teorie i metody, techniki i praktykę.

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie http://iwe.mat.umk.pl/iwe2017/

Za: http://iwe.mat.umk.pl/