XII Zjazd Delegatów PTI

W dniach 24-25 czerwca 2017 r. odbędzie się XII Zjazd Zwyczajny PTI. Delegaci wybiorą nowe władze Towarzystwa. Komisja zjazdowa, odpowiedzialna za organizację Zjazdu pracuje w składzie: Marek Bolanowski (przewodniczący), Tomasz Szatkowski, Beata Chodacka, Krystyna Pełka-Kamińska. Do dnia 30 kwietnia zalecane jest zakończenie procedury wyboru delegatów w oddziałach, ostateczny termin, do którego trzeba przeprowadzić walne zebrania wyborcze mija 3 czerwca.

Oprócz komisji zjazdowej, pracuje także komisja statutowa, która ma przygotować propozycje zmian w Statucie. W jej skład wchodzą przedstawiciele oddziałów. Jak pisaliśmy wcześniej, termin nadsyłania poprawek minął 31 stycznia, w tej chwili są one opracowywane.

Wszelkie dokumenty dotyczące Zjazdu, w tym szczegółowe kalendarium, znaleźć można na stronie: https://xii-zjazd.pti.org.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna.