Wyniki zapytania ofertowego z dnia 03.11.2017 - analiza podstaw programowych i programów edukacyjnych

W związku z drugim ogłoszeniem, którego przedmiotem było zamówienie w zakresie „Przeprowadzenie analiz oraz przygotowanie i opracowanie raportów dotyczących podstaw programowych i programów edukacyjnych i ich adekwatności do potrzeb określonych stanowisk i zawodów w sektorze IT” w ramach Projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” (Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” PO WER 2014-2020) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Polskie Towarzystwo Informatyczne informuje, że zapytanie jest nierozstrzygnięte.