Wycofanie zarzutów dla kol. Marka Ujejskiego

W dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej (nr 18 z dnia 26 stycznia 2017, str. A9) ukazało się ogłoszenie o zawarciu pracowniczej ugody sądowej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a kol. Markiem Ujejskim, który pełnił w PTI m.in. funkcję członka Zarządu Głównego w latach 2005-2008 i 2008-20011.

Poniżej zamieszczamy skan ogłoszenia.