Wybory w Oddziale Podkarpackim

W dniu 6.04.2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego PTI, którego celem były wybory władz II kadencji OPK oraz wybory Delegatów na XII Zjazd PTI. Prezesem Oddziału Podkarpackiego ponownie został wybrany kol. Marek Bolanowski. Pełną listę Pełną listę członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału można znaleźć na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Podkarpacki.

Wszystkim wybranym do nowych władz serdecznie gratulujemy!