Wybory w Oddziale Małopolskim

Oddział Małopolski PTI wybrał nowe władze lokalne oraz delegatów na XII Zjazd PTI. Walne zgromadzenie wyborcze odbyło się 25 kwietnia. Nowym prezesem został Marian Bubak. Dotychczasowy prezes - Marek Valenta - w nowej kadencji pełnić będzie funkcję wiceprezesa i skarbnika Oddziału. Pełny skład nowych władz znajduje się na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Malopolski.

Wszystkim wybranym do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego serdecznie gratulujemy!