Wybory w Oddziale Lubelskim

W dniu 1 kwietnia 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Lubelskiego. Wybrano 2 delegatów na XII Zjazd PTI, który odbędzie się 24 czerwca oraz nowe władze lokalne. Prezesem Oddziału Lubelskiego został ponownie kol. Marek Miłosz. Pełną listę członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału można znaleźć na stronie http://www.pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Lubelski.

Wszystkim wybranym do nowych władz serdecznie gratulujemy!