Wybory w Oddziale Kujawsko-Pomorskim

Walne zgromadzenie członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego wyłoniło władze nowej kadencji oraz delegatów na XII Zjazd. Na stanowisko prezesa ponownie wybrana została Anna Beata Kwiatkowska, funkcje wiceprezesów nadal pełnić będą: Ewa Ankiewicz-Jasińska (sprawy gospodarcze), Piotr Bała (kwestie związane z nauką) i Sławomir Kryś (sprawy członkowskie). Dodatkowo do grona wiceprezesów dołączył Jerzy Kowalik, który zajmować się będzie projektami związanymi z edukacją.

Pełny skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału znaleźć można na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Kujawsko-Pomorski

Wszystkim wybranym do władz nowej kadencji gratulujemy!