Władze naczelne PTI XIII kadencji

Delegaci XII Zjazdu PTI wybrali władze kolejnej kadencji. Nowym prezesem PTI został Włodzimierz Marciński. Oprócz niego w skład Zarządu Głównego XIII kadencji weszli: Marek Bolanowski, Janusz Dorożyński, Maria Ganzha, Maciej Godniak, Marek Hołyński, Jerzy Jaworowski, Wojciech Kiedrowski, Tadeusz Kifner, Tomasz Klasa, Adam Mizerski, Marian Noga, Jerzy S. Nowak, Beata Ostrowska, Grzegorz Szyjewski i Janusz Żmudziński.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Ewa Ankiewicz-Jasińska, Robert Milewski, Wiesław Paluszyński, Andrzej Szczerba i Ewa Szymala. W Głównym Sądzie Koleżeńskim orzekać będą: Grzegorz Cenkier, Barbara Królikowska, Jerzy Ludwichowski, Zdzisław Łuczak, Andrzej Niemiec, Janusz Pec i Witold Rakoczy.

Delegaci nadali członkostwo honorowe PTI Marianowi Nodze oraz Wiesławowi Paluszyńskiemu.

Delegaci XII Zjazdu PTI

Prezydium Zjazdu (od lewej: Janusz Dorożyński, Tadeusz Syryjczyk i Maria Ganzha) oraz ustępujący prezes - Marian Noga

Przewodniczący Zjazdu Tadeusz Syryjczyk wręcza dyplom nadania członkostwa honorowego Marianowi Nodze.

Wręczenie dyplomu nadania członkostwa honorowego Wiesławowi Paluszyńskiemu

Prezes PTI Włodzimierz Marciński.

Zarząd Główny XIII kadencji; od lewej stoją: Marian Noga, Adam Mizerski, Tadeusz Kifner, Wojciech Kiedrowski, Janusz Żmudziński, Beata Ostrowska, Jerzy S. Nowak, Włodzimierz Marciński, Maria Ganzha, Marek Hołyński, Tomasz Klasa, Marek Bolanowski (z tyłu), Grzegorz Szyjewski, Maciej Godniak, Janusz Dorożyński (na zdjęciu brakuje Jerzego Jaworowskiego).

Główna Komisja Rewizyjna, stoją od lewej: Ewa Ankiewicz-Jasińska, Robert Milewski, Ewa Szymala, Wiesław Paluszyński oraz Andrzej Szczerba