Walne zgromadzenie członków Oddziału Mazowieckiego

Członkowie Oddziału Mazowieckiego wybrali władze nowej kadencji 16 maja. Funkcję prezesa ponownie pełnić będzie Marcin Paprzycki. Tomasz Kulisiewicz zastąpił na stanowisku wiceprezesa Małgorzatę Kalinowską –Iszkowską, która pozostała jednak członkiem Zarządu. Funkcję sekretarza oddziału sprawować będzie w nowej kadencji Andrzej Dyżewski.

Pełny skład nowych władz znaleźć można na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Mazowiecki oraz http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:197

Wszystkim osobom wybranym do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego gratulujemy!