Walne wyborcze w Oddziale Pomorskim

Członkowie Oddziału Pomorskiego wybrali nowe władze i delegatów na XII Zjazd w dniu 27 kwietnia. Stanowisko prezesa pełnić bedzie Tadeusz Kifner, a wiceprezesa - Andrzej Majewski i Piotr Falc. Pełny wykaz władz Oddziału znajduje się na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Pomorski.

Wszystkim wybranym do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego gratulujemy!