VII Dolnośląski Konwent Informatyków

W dniach 16-17 marca 2017 r. w Lądku-Zdroju odbędzie się VII Dolnośląski Konwent Informatyków. Organizatorem spotkania jest miesięcznik „IT w Administracji”; Polskie Towarzystwo Informatyczne objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Dolnośląski Konwent Informatyków to najważniejsze wydarzenie w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in.:

· jak jest wdrażany system EZD PUW w jednostkach województwa dolnośląskiego

· co zmieniło się w działaniu Profilu Zaufanego po jego wydzieleniu z systemu ePUAP

· jak poprzez standaryzację optymalizować pracę działu informatycznego

· jak są udostępniane akta i informacje na Portalu Informacyjnym sądów powszechnych

· czym jest Linia Współpracy i jak poprzez nią wpływać na informatyzację jednostki

· jak za pomocą JavaScript wzbogacić zawartość strony internetowej placówki

· jakie są sposoby automatyzacji dostępu do rejestrów GUS z wykorzystaniem API

· z jakich narzędzi informatycznych korzystać, by zwiększyć zadowolenie klientów urzędu

· jakimi narzędziami monitorować środowisko sieciowe urzędu w czasie rzeczywistym

Zaproszeni goście specjalni

Przemysław Wiśniewski – kierownik projektów Profil Zaufany i ePUAP w Centralnym Ośrodku Informatyki – opowie o tym, jak integracja bezpłatnego podpisu elektronicznego z systemami banków wpłynęła na realizację usług elektronicznych sektora publicznego.

Dariusz Jędryczek – dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu – przedstawi, jak za pomocą norm zakładowych do projektowania sieci wprowadzać standardy w administracji publicznej.

Rafał Nowakowski – zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – opowie o stanie realizacji wdrożenia EZD PUW w urzędzie i jednostkach podległych.

Szczegółowe informacje na temat Konwentu, w tym formularz zgłoszenia, znajdują się na stronie: www.dki.itwadministracji.pl.

za: materiały prasowe organizatora