VI Warmińsko-Mazurski Konwent Informatyków

W dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Rucianem-Nidzie odbędzie się VI Warmińsko-Mazurski Konwent Informatyków. Organizatorem spotkania jest miesięcznik „IT w Administracji”, Polskie Towarzystwo Informatyczne objęło wydarzenie patronatem.

Warmińsko-Mazurski Konwent Informatyków to najważniejsze wydarzenie w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in.:

Zaproszeni goście specjalni

Maciej Bułkowski – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego – przedstawi stan bieżący i plany rozbudowy sieci szerokopasmowych na terenie gmin i powiatów województwa.

Marcin Piekarek – zastępca dyrektora Centrum Informatyki Statystycznej w Głównym Urzędzie Statystycznym – zaprezentuje, jak w praktyce korzystać automatyzacji dostępu do rejestrów statystycznych z wykorzystaniem API.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Partnerem merytorycznym zostało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat Konwentu, w tym formularz zgłoszenia, znajdują się na stronie: www.wmki.itwadministracji.pl.