VI Pomorski Konwent Informatyków

W dniach 11-12 maja 2017 r. w Juracie odbędzie się VI Pomorski Konwent Informatyków. Organizatorem spotkania jest miesięcznik „IT w Administracji”, a patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Pomorski Konwent Informatyków to najważniejsze wydarzenie w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in.:

· jakie są założenia architektury Biletu Regionalnego w województwie pomorskim,

· w jaki sposób budowany jest CEPIK 2.0,

· czym jest Linia Współpracy i jak poprzez nią wpływać na informatyzację jednostki,

· jak świadczyć usługę wsparcia dla użytkowników systemów informatycznych,

· jak pozyskiwać informacje o osobach korzystających z e-usług urzędu,

· w jaki sposób przetwarzać elektroniczną dokumentację medyczną w chmurze,

· jak zarządzać dystrybucją oprogramowania w urzędzie,

· w jaki sposób chronić się przed ransomware,

· jak informatyzować instytucje publiczne na szeroką skalę.

Zaproszeni goście specjalni

Marcin Stefański – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – przedstawi założenia architektury Biletu Regionalnego.

Paweł Lubomski – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej – zaprezentuje na przykładzie projektu eUczelnia, jak informatyzować dużą jednostkę publiczną.

Jarosław Pudzianowski – Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – przedstawi niuanse przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej w usługach chmury obliczeniowej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Partnerem merytorycznym zostało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat Konwentu, w tym formularz zgłoszenia, znajdują się na stronie: www.pki.itwadministracji.pl.