VI Małopolski Konwent Informatyków

W dniach 9-10 marca 2017 r. w Inwałdzie k. Wadowic odbędzie się VI Małopolski Konwent Informatyków. Organizatorem spotkania jest miesięcznik „IT w Administracji”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Informatycznej.

Małopolski Konwent Informatyków to najważniejsze wydarzenie w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in.:

Zaproszeni goście specjalni

Przemysław Wiśniewski - kierownik projektów Profil Zaufany i ePUAP w Centralnym Ośrodku Informatyki - opowie o tym, jak integracja bezpłatnego podpisu elektronicznego z systemami banków wpłynęła na realizację usług elektronicznych sektora publicznego.

Grzegorz Wójcik - kierownik Zespołu ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - przedstawi regionalny projekt w zakresie rozwoju e-Turystyki oraz wyjaśni, jaka będzie rola informatyka w procesie obsługi przez Punkty Informacji Turystycznej.

Marek Krupa - ekspert ds. bezpieczeństwa - pokaże, jak chronić dostęp do uprzywilejowanych kont na stacjach roboczych z Windows.

Patronat nad VI Małopolskim Konwentem Informatyków objęły: Centralny Ośrodek Informatyki, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Marszałek Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje na temat Konwentu, w tym formularz zgłoszenia, znajdują się na stronie: www.maki.itwadministracji.pl.

za: materiały prasowe organizatora