VI Łódzki Konwent Informatyków

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim odbędzie się VI Łódzki Konwent Informatyków. Organizatorem spotkania jest miesięcznik „IT w Administracji”, a PTI objęło wydarzenie patronatem.

Łódzki Konwent Informatyków to najważniejsze wydarzenie w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in.:

Zaproszeni goście specjalni

Marcin Piekarek – Zastępca Dyrektora Centrum Informatyki Statystycznej w Głównym Urzędzie Statystycznym – zaprezentuje, jak w praktyce korzystać automatyzacji dostępu do rejestrów statystycznych z wykorzystaniem API.

Paweł Nowak – Naczelnik Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego – opowie o tym jak budować zaufanie do e-usług publicznych i pozyskiwać dla nich nowych klientów.

Jarosław Pudzianowski – Pełnomocnik Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – przedstawi niuanse przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej w usługach chmury obliczeniowej.

Poza Polskim Towarzystwem Informatycznym honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Centralny Ośrodek Informatyki. Partnerem merytorycznym zostało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat Konwentu, w tym formularz zgłoszenia, znajdują się na stronie: www.lki.itwadministracji.pl.