Urzędy marszałkowskie przystąpiły do SPRUC

W poniedziałek, 30 października 2017 r. na posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP zostały uroczyście podpisane deklaracje przystąpienia wszystkich województw do Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC). Jednym z wiodących partnerów tego porozumienia jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Podłożem deklaracji jest wola współpracy w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych oraz budowa świadomości następujących przemian świata cyfrowego i ich wpływu na gospodarkę, państwo oraz obywateli. Poprzez przystąpienie do SPRUC urzędów marszałkowskich uzyskuje ono zasięg ogólnokrajowy.

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce jest narodowym punktem kontaktowym europejskiej Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz Zatrudnienia. Jego partnerzy uzyskują status partnera Koalicji.

W swoim wystąpieniu podczas wspomnianej uroczystości, prezes PTI Włodzimierz Marciński zadeklarował gotowość współpracy środowiska informatyków skupionego wokół Towarzystwa z komórkami informatyki oraz społeczeństwa informacyjnego urzędów marszałkowskich. Odpowiedni dyrektorzy tych komórek są także gotowi na taką współpracę. Pierwszy jej przykład pochodzi z województwa podkarpackiego, gdzie prezes Oddziału PTI, kol. Marek Bolanowski nawiązał już kontakty robocze.