Ukonstytuował się Zarząd XIII kadencji

Jak informowaliśmy wcześniej, na prezesa Zarządu Głównego XIII kadencji wybrany został Włodzimierz Marciński. Na pierwszym posiedzeniu ZG, które odbyło się w dniu dzisiejszym wybrani zostali wiceprezesi i członkowie prezydium:

W skład prezydium wejdą także: Beata Ostrowska i Jerzy Jaworowski.