TERW 2017

Kolejna edycja konferencji Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (TERW) odbędzie się w Hołnach Mejera w dniach 13-16 września.

Prezentacje uwzględniać będą m.in. zagadnainia sieci neuropodobnych, metod wizualizacji danych, zbiorów rozmytych i przybliżonych, sieci bayesowskich, logicznej reprezentacja wiedzy oraz zastosowania metod logicznych, statystycznych i informatycznych w medycynie.

Konferencję organizuje Oddział Podlaski PTI, Koło PTI w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie . http://irys.wi.pb.edu.pl/terw/