Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało "Strategię Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022". Dokument opracowali przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz NASK. Jeśli Strategia uzyska pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji – trafi pod obrady rządu. Później zostanie przyjęta w drodze uchwały.

Dokument można pobrać ze strony:

https://mc.gov.pl/files/strategia_cyberbezpieczenstwa_rzeczypospolitej_polskiej_na_lata_2017_-_2022.pdf

za: https://mc.gov.pl/aktualnosci/strategia-cyberbezpieczenstwa-rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2017-2022