Spotkanie ws. organizacji obchodów 70-lecia polskiej informatyki

Dzisiaj, 31 sierpnia, w warszawskiej siedzibie PTI odbyło się spotkanie w sprawie organizacji obchodów 70-lecia informatyki polskiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji partnerskich, uczelni oraz innych jednostek naukowych.

Podczas spotkania zaprezentowano działania, które już zostały zainicjowane przez PTI oraz te, które są dopiero planowane. Uczestnicy zostali zaproszeni także do przedstawienia swoich propozycji inicjatyw realizowanych w ramach obchodów. Za przygotowanie poszczególnych wydarzeń odpowiedzialne będą zespoły robocze, do których wszyscy partnerzy powinni desygnować przedstawicieli. Podczas spotkania omówiono także niektóre kwestie związane z działaniami promocyjnymi oraz pozyskiwaniem finansowania.

Kolejne konsultacje zaplanowano na 13 września o godz. 14. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału.