Spotkanie przedstawicieli PTI z Minister Cyfryzacji

Dzisiaj, 12 grudnia 2017 odbyło się oficjalne spotkanie przedstawicieli PTI z Minister Cyfryzacji – Anną Streżyńską. Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentowali: Prezes PTI Włodzimierz Marciński oraz Anna Andraszek, członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI.

Podczas spotkania Prezes zarysował możliwe pola współpracy pomiędzy PTI a Ministerstwem w kontekście zbliżających się obchodów 70-lecia polskiej informatyki oraz przyszłorocznej rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Obydwie strony zgodnie zadeklarowały wolę działania w tych istotnych dla naszego środowiska tematach.

Prezes Marciński – reprezentując PTI jako organizację zrzeszającą informatyków na terenie całego kraju – przedstawił także Pani Minister ramowy plan i kierunki działań, które nasze stowarzyszenie zamierza podjąć w najbliższym czasie. Plany te spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Otrzymaliśmy również wstępne zaproszenie do zorganizowania jednej z planowanych debat na terenie Ministerstwa Cyfryzacji.

Anna Andraszek, oprac. Paulina Giersz