Spotkanie promocyjne monografii o ELWRO

Wczoraj, 16 listopada odbyła się promocja monografii o Wrocławskich Zakładach Elektronicznych (WZE) ELWRO. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Zgromadzonych przywitał Dyrektor Naczelny Archiwów Państwowych Wojciech Woźniak. Krótkie wystąpienie przedstawił także Przewodniczący Sekcji Historycznej PTI Jerzy S. Nowak, który opatrzył książkę wstępem. Autorzy publikacji – Barbara Maćkowiak, Andrzej Musielak, Bogdan Safader – opowiedzieli o swojej pracy w ELWRO oraz o samej publikacji.

Książka wydana została w serii „Dolny Śląsk wczoraj i dziś” przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, pod redakcją dr Grażyny Trzaskowskiej. W monografii pokazano szereg dokumentów udostępnionych przez wrocławskie archiwum oraz zweryfikowaną danymi archiwalnymi tabelę z wielkościami produkcji urządzeń komputerowych WZE ELWRO. Serwis www.HistoriaInformatyki.pl przekazał szereg dokumentów o ELWRO znajdujących się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Polskie Towarzystwo Informatyczne sprawowało patronat honorowy nad publikacją.

Wydanie książki wieńczy wysiłek społecznego komitetu upamiętnienia ELWRO. Dzięki staraniom tego Zespołu w 2016 r. odsłonięto pamiątkowy obelisk przy ul. Ostrowskiego we Wrocławiu (z sympatycznym krasnalem wrocławskim).

Wkrótce dostępne będzie wydanie cyfrowe monografii pt. „Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce”.

Jerzy S. Nowak, oprac. Paulina Giersz