Spotkanie konsultacyjne w sprawie konkursu MR

W dniu wczorajszym, 16 lutego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się spotkanie robocze zorganizowane przez Radę Sektorową ds. Kompetencji IT. Dotyczyło ono konkursu przygotowywanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju (MR). Zadaniem planowanego projektu jest przekwalifikowanie na potrzeby sektora IT osób bez wykształcenia informatycznego.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 reprezentantów instytucji, organizacji i firm, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, PTI, PIIT oraz instytucji rynku pracy. Trzech uczestników wzięło udział w spotkaniu zdalnie, korzystając z systemu telekonferencyjnego PTI.

Podczas trwającej ponad trzy godziny ożywionej dyskusji poruszono m.in. kwestie zakładanych celów społecznych i gospodarczych przygotowywanego programu przekwalifikowania oraz potencjalnego wkładu merytorycznego uczelni, firm szkoleniowych i firm-pracodawców. Dyskutowano także nad metodami prowadzenia szkoleń i stażów, zasadami ewentualnej certyfikacji lub innego potwierdzania zdobytych kwalifikacji, a także nad aspektami finansowymi uczestnictwa w programie ze strony firm.