Spotkanie konsultacyjne w sprawie RODO

Przedstawiciele PTI oraz Izby Rzeczoznawców – Janusz Żmudziński i Tomasz Szatkowski – uczestniczyli 29 maja w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym wdrożenia unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Konsultacje przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Na początku głos zabrała Minister Anna Streżyńska, która nakreśliła ogólną strategię prac związanych z implementacją rozporządzenia przyjętego przez Parlament Europejski w 2016 r. Prace legislacyjne odbywają się 2 równoległymi ścieżkami. Pierwsza z nich obejmuje stworzenie nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Jej wersja robocza jest już dostępna na stronach Ministerstwa Cyfryzacji. Jednocześnie we wszystkich ministerstwach trwają prace nad modyfikacją wielu ustaw dziedzinowych.

Minister Streżyńska poinformował, że podczas prac nad nową ustawą o ochronie danych założono 3 podstawowe cele. Po pierwsze nowe regulacje mają zapewnić sprawniejszą egzekucję naruszeń. Jednak musi ona być jednocześnie oparta o zasady zrozumiałe dla wszystkich interesariuszy. Po drugie tworzone prawo powinno być na tyle elastyczne, aby łatwo można go było stosować do wciąż zmieniających się usług cyfrowych. Podobnie, jak w przypadku przygotowania innych regulacji, Ministerstwu Cyfryzacji przyświeca także zasada jak największej transparentności procesu legislacyjnego. Proces konsultacji nieformalnych jest już realizowany i będzie kontynuowany, a w kolejnych etapach włączone zostaną oficjalne konsultacje społeczne.

Kolejną część spotkania poprowadził dr Maciej Kawecki, który był również jednym z prelegentów niedawnej konferencji Bezpieczeństwo Danych w Sektorze Publicznym, organizowanej przez PTI. Wskazał on że zamiarem Ministerstwa jest, aby do etapu negocjacji społecznych przygotować projekt, który uwzględnia już zdanie organizacji branżowych i innych podmiotów.

Należy pamiętać, że ustawa o ochronie danych osobowych dotyczyć będzie niemal wszystkich sektorów. Wiąże się z tym wielość interesów - przedsiębiorców, administracji publicznej, organizacji społecznych czy GIODO. Celem Ministerstwa Cyfryzacji jest znalezienie złotego środka – rozwiązania, które w miarę możliwości będzie godziło interesy różnych grup.

Po części wstępnej przedstawiciele zaproszonych organizacji mogli zadawać pytania dotyczące wdrożenia RODO. Pełną wideo-relację z konsultacji znaleźć można na kanale MC na YouTube’ie.