Spotkanie członków Oddziału Podlaskiego

W dniach 16-17 września Zarząd Oddziału Podlaskiego zorganizował w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej spotkanie członkowski, w którym wzięło udział 25 osób.

Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Program zlotu, oprócz części integracyjnej, przewidywał także wykłady. Kol. Wojciech Jakubowski przedstawił prezentację pt. „Służby IT a ochrona danych osobowych”, a kol. Zbigniew Forenc omówił metody identyfikacji osób za pomocą technologii biometrycznej oraz wykorzystywane w tym celu urządzenia. Drugiego dnia spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji kol. Andrzeja Samborskiego na temat zastosowanie informatyki w urządzeniach codziennego użytku. Ostatni wykład przedstawił kol. Adam Chojnowski pracujący jako biegły sądowy; omówił nowe technologie wykorzystywane w informatyce śledczej.

 

Prezes Oddziału Podlaskiego Zenon Sosnowski otwiera spotkanie członkowskie

 

Uczestnicy spotkania podczas części wykładowej